Sudjelovanje na mikrobiološkoj FEMS konferenciji

Ove godine sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Federation of European Microbiological Societies (FEMS) koja se održala u Beogradu 30.06.-02.07.2022. Naš rad je predstavljen poster prezentacijom naslova ,,Influence of grapevine phenological stage and virus inoculum composition on the replication of GLRaV-3” gdje je Mate Čarija prezentirao dosadašnje rezultate u kvantifikaciji virusa GLRaV-3. U prepunim dvoranama konferencije naš rad je prezentiran u društvu nekih od trenutno najvećih imena mikrobiologije iz svih njenih aspekata te nam je izuzetna čast što smo sudjelovali na ovako prestižnom kongresu. Hvala organizatorima na prekrasnoj atmosferi i veselimo se budućim FEMS-ovim kongresima!