Sudjelovanje na simpoziju: Plants in changing environment

U organizaciji Slovenskog društva biljnih biologa, od 15. do16. rujna smo sudjelovali na kongresu Plants in changing environment koji se održao u Ljubljani. Na simpoziju je Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, suradnica na projektu, prezentirala rad naslova: Influence of grapevine leafroll-associated virus 3 on physiological indicators in grapevine, dio rezultata fizioloških analiza kao posljedica virusne infekcije koje smo dobili u sklopu GRAPE-PATH 3 projekta.