GRAPE-PATH3

Projekt Hrvatske zaklade za znanost/Istraživački projekt: IP-2018-01-9622

Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama

Trajanje: 01. siječnja 2019-31. prosinca 2022

Proračun: 746.100,00 HRK                                                      grape-path3@krs.hr