I 2021. godina se bliži svom kraju, uspješna i dinamična kao i sve dosadašnje. Brojni zadaci su ostvareni, a svaki dan je bio izazovan na svoj način, vodeći nas do novih spoznaja. Pohađali smo virtualne kongrese, ali i one uživo kada bi nam epidemiološki uvjeti dozvolili. Metodama kvantitativnog PCR-a otkrivali smo i još uvijek otključavamo tajne ponašanja virusne infekcije u biljkama, a dosadašnjim fiziološkim i biokemijskim metodama koje smo usavršili, detaljno opisujemo kako virus utječe i mijenja odgovor biljke domaćina.

Na ulasku u zadnju godinu projekta prisjećamo se svih sretnih momenata i puni elana veselimo se novoj 2022. godini. Svim našim čitateljima želimo sretan Božić i sretnu Novu 2022. godinu!

Pozdrav od ekipe projekta GRAPE-PATH3!!!

Mlade snage u Mikrobiološkom laboratoriju

Uvijek je živo u našim labosima, pa tako i ovaj tjedan. Našim svakodnevnim aktivnostima priključile su se Karmen Amižić i Merima Zulić, učenice Zdravstvene škole u Splitu, smjera sanitarni tehničar, koje su izrazile želju pobliže se upoznati s praktičnim laboratoriskim radom koji se u sklopu GRAPE-PATH3 projekta odvija na našem Institutu. Za vrijeme boravka naučile su raditi s osnovnim alatima u Mikrobiološkom laboratoriju. Također su ovladale i s naprednim spektrofotometrijskim metodama kojima su određivale koncentraciju fotosintetskih pigmenata u uzorcima zdrave i virusima zaražene vinove loze.

Hvala Karmen i Merima na pomoći. Nadamo se da vam je boravak kod nas bio ugodan i poučan. Sretno s daljnjim školovanjem. Ne sumnjamo da ćete biti izvrsne studentice!

Diseminacija rezultata GRAPE-PATH3 projekta na Simpoziju agronoma

Sudjelovali smo na 56. hrvatskom i 16. međunarodnom simpoziju agronoma koji se održao u Vodicama od 6. -10. rujna 2021 godine. Na simpoziju smo prezentirali dio rezultata dobivenih na projektu GRAPE-PATH3. Usmeno izlaganje pod nazivom „Pojavnost virusa u autohtonim dalmatinskim sortama vinove loze“ održao je Mate Čarija u sklopu sekcije Vinogradarstvo i vinarstvo.

Bilo je lijepo uživo se družiti s kolegama nakon dugo vremena!

Diseminacija rezultata GRAPE-PATH3 projekta na World Microbe Forumu

Sudjelovali smo na on-line organiziranom World MIcrobe Forumu (20-24. lipnja) u organizaciji American Society for MIcrobiology i Federation of European Microbiological Societies. Rezultate koje smo ostvarili na projektu smo prezentirali u formi iPostera naslova: GLRaV-3 Genetic Variants in Indigenous Vines of Mediterranean Croatia, autori: Katarina Hančević, Pasquale Saldarelli , Mate Čarija, Silvija Černi , Goran Zdunić , Ana Mucalo  i Tomislav Radić.

Predavanja Petkom u 13

Još dva usmena izlaganja rezultata koje su proizašla iz GRAPE-PATH3 projekta su prezentirana u sklopu seminara koje organizira Institut za jadranske kulture pod naslovom „Predavanja petkom u 13“. Prvo predavanje u petak,  21.05. imao je doktorand Mate Čarija pod naslovom: “Sanitarni status Plavca Malog i genetska varijabilnost Virusa uvijenosti lista vinove loze 3”, a drugo naslova “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli” održala je dr. Katarina Hančević, 18.06.2021. Više o temama i sadržaju predavanja možete naći na linku http://novosti.krs.hr/category/pu13/

Festival znanosti 2021

Zajedno s kolegama, aktivno smo sudjelovali  na Festivalu znanosti koji se ove godine održao od 10. do 15. svibnja. U Institutu za jadranske kulture pripremili smo virtualnu radionicu putem platforme ZOOM, u petak, 14. svibnja. Kroz zajedničku aktivnosti: Mediteranska poljoprivreda i šumarstvo – istraživanja na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša nastojali smo približiti znanost djeci i odraslima na način da im pomognemo shvatiti koliko je znanost kojom se mi u Institutu bavimo, važna i sveprisutna u današnjem društvu te ljudskim životima. Naš tim je sudjelovao s podtemom “ Virusi vinove loze“ gdje je Mate na znanstveno-popularan način prezentirao o spoznajama i važnosti virusa  za vinovu lozu, te važnost istraživanja kojeg obavljamo na projektu GRAPE-PATH3!

Obrana diplomskog rada: „Učinak virusa uvijenosti lista vinove loze 3 na indikatore stresa u vinovoj lozi“ Emanuela Gašia

Emanuel Gaši je 13. svibnja  2021 uspješno obranio diplomski rad naslova „Učinak virusa uvijenosti lista vinove loze 3 na indikatore stresa u vinovoj lozi“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.  Voditeljica mu je bila Prof. Sandra Radić Brkanac, suradnica na projektu, pod čijim mentorstvom je Emanuel napravio laboratorijske analize uzoraka vinove loze iz našeg pokusa te pripremio diplomski rad. Članovi komisije za obranu diplomskog rada su rad ocijenili s najvišom ocjenom. Čestitamo Emanuelu na odličnom radu i prezentaciji  kao i njegovoj mentorici! Ovo je ujedno prvi diplomski rad izrađen u sklopu GRAPE-PATH3 projekta, a mi se nadamo će ih biti još!

Nastavak obuke na Real-time PCR-u

U periodu od 19 do 24. travnja održan je drugi dio obuke doktoranda Mate Čarije na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu za rad na detekciji i kvantifikaciji različitih virusa vinove loze metodom Real-time PCR.  Detektirali smo viruse u drugoj vremenskoj točci u 3 vrste indikatorskih  biljaka i sorti Tribidrag, koje su sve cijepljene poljskim izolatima, već ranije utvrđenog virusnog sastava. Također smo u tim infekcijama kvantificirali GLRaV-3.  Kao i tijekom prvog dijela obuke, usavršavanje  je vodila dr. sc. Silvija Černi, suradnica na projektu GRAPE-PATH3. 

Diseminacija rezultata GRAPE-PATH3 projekta na kongresu IAPV

U sklopu aktivnosti diseminacije rezultata projekta, doktorand Mate Čarija sudjelovao je na online kongresu International Advances in Plant Virology u organizaciji Association of Applied Biologists sa sjedištem u Engleskoj. Naslov njegove poster prezentacije je Screening for grapevine viruses and GLRaV-3 genetic diversity in the most appreciated Croatian red indigenous cultivar Plavac Mali. Sažetak će biti objavljen u zborniku radova i sažetaka, a najzanimljivija predavanja možete naći na poveznici: https://www.youtube.com/channel/UC3yiNfbNqoKPqR15zqxTwAg

Prvi rezultati virusne detekcije i kvantifikacije dobiveni Real-time PCR metodom

Odlaskom Mate Čarije na usavršavanje kod suradnice na projektu doc.dr. sc. Silvije Černi s Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, započeli smo s novom aktivnosti na projektu. Lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu (engl. real-time PCR) je pouzdana i precizna metoda za određivanje i kvantifikaciju specifičnih molekula DNA. U našem timu po prvi puta smo koristili ovu metodu kako bi detektirali specifične dijelove virusne DNA te kako bi kvantificirali GLRaV-3.  Obuka je odrađena na aparatu Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System,  a trajala je od 17. do 23. veljače. U sklopu obuke, odrađen je jedan set uzoraka biljaka iz pokusa.