Sažetak

Bolest uvijenost lista vinove loze (GLD) jedna je od najznačajnijih virusnih bolesti vinove  loze, a Virus uvijenosti lista vinove loze 3 (GLRaV-3) jedan je od glavnih uzročnika te bolesti. Istraživanja vezana za GLRaV-3 uglavnom su usmjerena na proučavanje epidemiologije bolesti i razvoja pouzdanih metoda detekcije, dok je uloga različitih genetičkih varijanti GLRaV-3 u GLD etiologiji i odgovor biljke na prisutnost ovog virusa u velikoj mjeri nepoznat. Glavni cilj ovog projekta je dijagnosticirati i bolje razumjeti promjene koje visoko patogeni virus GLRaV-3 uzrokuje u osjetljivim domaćinskim biljkama in vivo. Napraviti će se pregled distribucije ekonomski štetnih virusa vinove loze u autohtonim kultivarima vinove loze koji su sastavni dio kolekcijskog nasada Instituta za jadranske kulture, s posebnim osvrtom na GLRaV-3 i njegove genetske varijante. Varijante čistih sojeva ovog virusa prisutne kao i njihove kombinacije molekularno će se okarakterizirani koristeći PCR i SSCP metode te će se biološki okarakterizirati na setu bezvirusnih indikatorskih biljaka. Koristit će se tri biološke indikatorske vrste koje intenzivno razvijaju simptome GLRaV infekcije i stoga su najbolji domaćini za otkrivanje morfoloških, fizioloških i biokemijskih promjena koje ovaj virus uzrokuje. Odgovori domaćina promatrat će se preko promjena u sastavu nutrienata, promjena hormonskog statusa, enzimskih aktivnosti uključenih u stresna stanja, fotosinteze i transpiracije, sadržaja klorofila, permeabilnosti membrane i sadržaja vode. Posebna pažnja posvetit će se interakciji virusa i odabranih domaćinskih biljaka kroz dinamiku virusne replikacije u biljkama domaćina tijekom procesa infekcije metodom real-time RT-PCR. Dobiveni rezultati omogućit će bolje razumijevanje patogenog potencijala čistih varijanti GLRaV-3 i njihovih kombinacija te posljedica koje ovaj virus ima na autohtone sorte vinove loze s jadranskog područja, osim već dobro proučenih vidljivih simptoma uvijenosti lista.