Istraživačka grupa

Voditeljica projekta:

Dr. sc. Katarina Hančević

Organizacija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

Suradnici na projektu:

Dr. sc. Tomislav Radić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

Dr. sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

Dr. sc. Ana Mucalo, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

Dr. sc. Silvija Černi, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Dr. sc. Matevž Likar, Biotehnički fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Prof. dr. sc. Marjana Regvar, Biotehnički fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Prof. dr. sc. Pasquale Saldarelli, Institut za održivu biljnu zaštitu/Nacionalno vijeće za istraživanje, Bari, Italija

Mate Čarija, doktorand, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska