2019 godina bliži se svome kraju, isto kao i prva godina GRAPE-PATH3 projekta. Bila je ovo dobra godina! Naš tim sada je bogatiji za jednog novog člana, doktoranda Matu. Naš laboratorij je opremljen s modernim i sigurnim UV-sistemom za dokumentaciju gela, ELISA-čitačem te sustavom za vertikalnu elektroforezu. Biljke nam rastu u novo-servisiranoj vegetacijskoj komori. Imamo rezultate virusne distribucije u autohtonim sortama vinove loze te rezultate populacijske strukture GLRaV-3 virusa. I još puno više.. A najvažnije od svega je da smo uživali stvarajući nove rezultate zajedno!

Sretna Nova godina! Sretno s  radom, s novim rezultatima i projektima!

Tim GRAPE-PATH3