Inokuliranje vinove loze GLRaV-3 izolatima

Početkom ožujka inokulirali smo četiri sorte vinove loze  različitim izolatima GLRaV-3. Biljke smo individualno zarazili inokulumom koji je sadržavao samo jednu genetičku varijantu GLRaV-3 (monofiletski izolati) i kombinacijom genetskih varijanti (polifiletski izolati). Jedan dio biljaka zaražen je i miješanim virusnim izolatima sastavljenim od GLRaV-3 i ali i drugim virusima koji su najzastupljeniji u dalmatinskim autohtonim sortama vinove loze. Ukupno smo cijepili oko 300 biljaka. Dio biljaka je ostao je neinokuliran i služit će kao kontrolne biljke. Ovaj pokus postavljen je da bi se mogle ispitati biološke karakteristike genetskih varijanti GLRaV-3, njihovih kombinacija i karakteristike poljskih izolata te da bi se razjasnilo ponašanje GLRaV-3 virusa i njegovih varijanti u smislu replikacije u domaćinskim biljkama i odgovora domaćina na virusnu zarazu.