Interna metodološka radionica

Prisustvovali smo internoj metodološkoj radionici na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na radionici smo se teoretski i praktično upoznali  s metodom polimorfizma konformacije jednolančanih DNA-molekula  poznatiju pod na nazivom SSCP-metoda  koja se koristi za određivanje  različitih genetskih  varijanti  prisutnih u izolatu virusa. Metodu smo koristili kako bi odredili genetske varijante GLRaV.-3 virusa u  uzorcima vinove loze.  Radionica je trajala 5 dana a vodila ju je dr. sc. Silvija Černi, suradnica na projektu.

Program radionice prilagođavali smo na svakodnevnoj bazi  u skladu s usvajanjem protokola za izvođenje SSCP metode  te dobivenim rezultatima.