Stručno usavršavanje doktoranda Mate Čarije

Mate Čarija je bio na stručnom usavršavanju od 17. 06. do 30.06. 2019. u  Institutu za održivu biljnu zaštitu u Bariju u Italiji. Domaćin je  bio prof. dr. sc. Pasquale Saldarelli, također suradnik na projektu.

I dok smo mi u Hrvatskoj slavili dva praznika u tom periodu, Mate je u Laboratoriju prof. Saldarellia usvajao Real-time PCR metodu, naprednu analitičku metodu detekcije i kvantifikacije virusa vinove loze. U drugom tjednu boravka u Bariju u Laboratoriju Agritesta Mate je proveo ELISA testiranje autohtonih sorata vinove loze na 8 najznačajnijih virusa.