I još za kraj..Rezultati i momenti za pamćenje..

Završili smo s istraživanjem bioloških promjena u zaraženim biljkama i virusne replikacije u Pokusu 1 (P1) i dodatno postavljenom Pokusu 2 (P2). Rezultati morfoloških, fizioloških i biokemijskih analiza zaraženih biljaka u drugoj sezoni mjerenja P1 (2021), zajedno sa prvom sezonom (2020) ukazuju na poremećenost mnogih parametara, a najviše enzima stresa, peroksida i proteina. Odgovori biljke su ovisni o sorti, tipu virusnog izolata i duljini trajanja infekcije. Analizirajući promjene ovisne o genotipovima GLRaV-3, nije zabilježen specifičan odgovor povezan s određenom sortom ili ispitanim parametrom. Dobiveni su prvi rezultati analize kvantifikacije varijanti GLRaV-3 svih tretmana u P1 dok pojedinačno razlikovanje i kvantifikacija varijanti kada je virusni izolat sastavljen od više varijanti, zbog velike genetičke srodnosti nije bilo moguće ni primjenom HRM metode. Kvantifikacija virusa u P1 bila je smanjena za razliku od one u P2, što pripisujemo načinu prijenosa virusa, u kojem smo trećim uzorkovanjem završili istraživanje dinamike virusne replikacije. Rezultati ukazuju da prisutnost drugih virusa, kao i fenofaza domaćinske biljke imaju negativan efekt na replikaciju GLRaV-3, ali i ostalih virusa u inokulumu. Autohtona sorta Tribidrag se u oba pokusa pokazala prilagodljivijim od ostalih sorti na virusni stres, što dokazuje izostanak simptoma uz poremećene stanične parametre.

Za više informacija o rezultatima projekta, čitajte naše radove i pratite i dalje naše stranice!

Do nekog sljedećeg projekta, nasmijani i znanstveno produktivni bili!