International Advances in Plant Virology (IAPV22) 

Učestvovali smo na simpoziju koji se u organizaciji Društva za primijenjenu biologiju održao u Ljubljani  od 5. do 7. listopada. Na ovom cijenjenom virološkom kongresu sudjelovali smo poster prezentacijom naslova:  “The biological response of different grapevine variety to virus infection”, autori: Katarina Hančević, Mate Čarija, Tomislav Radić, Sandra Radić Brkanac, Emanuel Gaši, Matevž Likar, Ana Mucalo, Goran Zdunić, Marjana Regvar, gdje smo prezentirali rezultate GRAPE-PATH3 projekta.