Pohađanje radionice Molecular Phylogenetics and Evolution

Mag.ing. Mate Čarija je sudjelovao na radionici Molecular Phylogenetics & Evolution koja se održala u prvom tjednu Svibnja na Sveučilištu u Mainzu, Savezna Republika Njemačka. Sam događaj organiziran je kao dio suradnje Sveučilišta u Mainzu i Sveučilišta u Zagrebu gdje su studenti zagrebačkog sveučilišta ostvarili prvi posjet i proveli tjedan dana u izučavanju filogenijskih analiza. Radionica je obuhvaćala teoretsku podlogu najvažnijih filogenijskih analiza, kao i praktičnu primjenu korištenjem primjerenih programskih paketa temeljem slijeda nukleotidnih ili aminokiselinskih sekvenci. Mate Čarija je sudjelovao na ovoj radionici kao student doktorskog studija Biologija.