Diseminacija rezultata GRAPE-PATH3 projekta na Simpoziju agronoma

Sudjelovali smo na 56. hrvatskom i 16. međunarodnom simpoziju agronoma koji se održao u Vodicama od 6. -10. rujna 2021 godine. Na simpoziju smo prezentirali dio rezultata dobivenih na projektu GRAPE-PATH3. Usmeno izlaganje pod nazivom „Pojavnost virusa u autohtonim dalmatinskim sortama vinove loze“ održao je Mate Čarija u sklopu sekcije Vinogradarstvo i vinarstvo.

Bilo je lijepo uživo se družiti s kolegama nakon dugo vremena!