Predavanja Petkom u 13

Još dva usmena izlaganja rezultata koje su proizašla iz GRAPE-PATH3 projekta su prezentirana u sklopu seminara koje organizira Institut za jadranske kulture pod naslovom „Predavanja petkom u 13“. Prvo predavanje u petak,  21.05. imao je doktorand Mate Čarija pod naslovom: “Sanitarni status Plavca Malog i genetska varijabilnost Virusa uvijenosti lista vinove loze 3”, a drugo naslova “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli” održala je dr. Katarina Hančević, 18.06.2021. Više o temama i sadržaju predavanja možete naći na linku http://novosti.krs.hr/category/pu13/