Obrana diplomskog rada: „Učinak virusa uvijenosti lista vinove loze 3 na indikatore stresa u vinovoj lozi“ Emanuela Gašia

Emanuel Gaši je 13. svibnja  2021 uspješno obranio diplomski rad naslova „Učinak virusa uvijenosti lista vinove loze 3 na indikatore stresa u vinovoj lozi“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.  Voditeljica mu je bila Prof. Sandra Radić Brkanac, suradnica na projektu, pod čijim mentorstvom je Emanuel napravio laboratorijske analize uzoraka vinove loze iz našeg pokusa te pripremio diplomski rad. Članovi komisije za obranu diplomskog rada su rad ocijenili s najvišom ocjenom. Čestitamo Emanuelu na odličnom radu i prezentaciji  kao i njegovoj mentorici! Ovo je ujedno prvi diplomski rad izrađen u sklopu GRAPE-PATH3 projekta, a mi se nadamo će ih biti još!