Nastavak obuke na Real-time PCR-u

U periodu od 19 do 24. travnja održan je drugi dio obuke doktoranda Mate Čarije na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu za rad na detekciji i kvantifikaciji različitih virusa vinove loze metodom Real-time PCR.  Detektirali smo viruse u drugoj vremenskoj točci u 3 vrste indikatorskih  biljaka i sorti Tribidrag, koje su sve cijepljene poljskim izolatima, već ranije utvrđenog virusnog sastava. Također smo u tim infekcijama kvantificirali GLRaV-3.  Kao i tijekom prvog dijela obuke, usavršavanje  je vodila dr. sc. Silvija Černi, suradnica na projektu GRAPE-PATH3.