Diseminacija rezultata GRAPE-PATH3 projekta na kongresu IAPV

U sklopu aktivnosti diseminacije rezultata projekta, doktorand Mate Čarija sudjelovao je na online kongresu International Advances in Plant Virology u organizaciji Association of Applied Biologists sa sjedištem u Engleskoj. Naslov njegove poster prezentacije je Screening for grapevine viruses and GLRaV-3 genetic diversity in the most appreciated Croatian red indigenous cultivar Plavac Mali. Sažetak će biti objavljen u zborniku radova i sažetaka, a najzanimljivija predavanja možete naći na poveznici: https://www.youtube.com/channel/UC3yiNfbNqoKPqR15zqxTwAg