Razvoj simptoma Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 kroz mjesec dana na ukorijenjenim biljkama Cabernet Sauvignona

Simptomi GLRaV-3 su vidljivi u obliku lisnog crvenila koje se u početku javlja na manjim površinama lista. Širenjem zaraze čitav list postaje crven, dok jedino lisne žile ostaju zelene. Listovi se uvijaju prema svom naličju. Simptomi najprije zahvaćaju starije listove, a kako se zaraza širi, crvenilo i uvijanje listova postaju uočljivi na čitavoj biljci.