Proljetne i ljetne aktivnosti na projektu

Kako bi provjerili uspješnost prijenosa virusa cijepljenjem, u Mikrobiološkom laboratoriju koristili smo ELISA metodu (Engl: Enzyme-linked immunosorbent assay)  za  detekciju GLRaV-3 virusa. Radi se o serološkoj metodi koja omogućuje detekciju virusnih antigena u uzorku ukoliko je titar virusa zadovoljavajući. Iako smo uspješno primijenili metodu, poželjno vrijeme detekcije virusa u biljci je zimski period, a tip uzorka floemsko tkivo rozgve, pa ćemo ovo testiranje ponoviti u zimskom periodu tj u fazi mirovanja vinove loze.

U međuvremenu smo nacijepili manji broj zdravih indikaorskih biljaka, dosad neiskorištenih, s odabranim izolatima GLRaV-3 iz polja. Tip cijepljenja kojeg smo primijenili je “zeleno na zeleno”. Biljke su već nakon dva dana počele razvijati pup iz umetnutog dijela što je garancija prijenosa virusa iz donorske biljke na indikatorskog domaćina.

U drugoj polovici srpnja započeli smo mjeriti fotosintezu na biljkama u pokusu. Nadamo se da će inficirane biljke pokazati razlike u fotosintetskoj aktivnosti u odnosu na kontrolne neinficirane biljke. Također se nadamo da će se pokazati razlike  u aktivnosti fotosinteze  između različitih izolata GLRaV- 3 kao i između različitih domaćinskih biljaka inficiranih istim izolatima.  Značajne…?! Vidjet ćemo.. 🙂