Dobiveni prvi rezultati detekcije virusa vinove loze

U Laboratoriju za molekularnu karakterizaciju u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša uveli smo protokol za detekciju virusa vinove loze te smo detektirali 5  virusa koji su uključeni u direktivu EU. Direktiva Europske komisije 2005/43/EC podrazumijeva kompleks infektivne degeneracije (virusa lepezastog lista vinove loze-GFLV, virusa mozaika gušarke loze-ArMV), uvijenosti  lista vinove loze (virus uvijenosti lista vinove loze 1-GLFaV-1, virus uvijenosti lista vinove loze 3-GLRaV-3), te virusa pjegavosti vinove loze (GFkV) samo za podloge, uzročnike štetnih bolesti čija se prisutnost  mora kontrolirati i ukoliko se evidentiraju u biljkama, one moraju biti isključene iz matičnog nasada nakon provedbe nacionalnih shema certifikacije. Dosada smo evidentirali sve navede viruse u ispitivanim autohnotim sortama vinove loze!