Novi djelatnik u timu – doktorand Mate Čarija, mag. ing. hort.

Mate Čarija, mag.ing.hort. zaposlen je u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša na Zavodu za biljne znanosti u okviru projekta “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost. Diplomirao je 2019. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studij hotrikultura, smjer  vinogradarstvo i vinarstvo. Već za vrijeme studiranja Mate je aktivno radio u području biljne virologije, provevši mjesec dana u  Institute National De La Recherche Agronomique , Montpellier, Francuska.  Područje njegovog znanstveno – istraživačkog rada biti će istraživanja patogenog potencijala GLRaV-3 virusa i njegova  interakcije s domaćinskim biljkama.

Mate, dobrodošao !